Waarom ventileren

Door de verregaande isolatiemaatregelen die tegenwoordig getroffen worden, is van een natuurlijke ventilatie nauwelijks nog sprake. Laserprinters, copiers, computers en beeldschermen vervuilen het binnenklimaat flink. In kleine kantoorruimtes zou de lucht per uur minstens 4 keer ververst moeten worden, in laboratoria – al naar gelang de werkzaamheden – soms wel minstens 15 keer per uur.

In een schone atmosfeer blijft men energiek.

Continu goed ventileren met verse, goed gefilterde lucht is een vereiste voor een gezond binnenklimaat. Voldoende frisse lucht met een zo laag mogelijke concentratie schadelijke stoffen houdt de mensen energiek en zal bijdragen aan een optimale productiviteit en aan beperking van ziekteverzuim. Maar ventileren kost energie. Want ’s winters wordt daardoor verwarmde lucht naar buiten gebracht en koude lucht naar binnen. Hierdoor moet er harder gestookt moet worden. ’s Zomers gebeurt het omgekeerde; gekoelde lucht verdwijnt naar buiten en opnieuw te koelen lucht wordt aangezogen. Het energieverlies kan drastisch beperkt worden door het gebruik van een gebalanceerd ventilatie systeem met warmteterugwinning*.

Een goed systeem meet verse lucht behoefte.

Het gehalte in de atmosfeer wordt uitgedrukt in ppm (parts per million). Het welbekende en gevreesde Sick Building Syndrome wordt veroorzaakt door te hoge concentraties CO2. Het CO2 gehalte van de buitenlucht in onze contreien is 350 tot 400 ppm

In de meeste kantoren wordt een veel hoger gehalte gemeten, vaak ca. 2.000 ppm. Kooldioxideniveaus boven de 10.000 ppm zijn schadelijk voor de gezondheid. In Nederland geldt 1.200 ppm als grenswaarde voor de binnenlucht. Door extra veel mensen in het gebouw (zoals bij een “open huis”, vergaderingen, dealermeetings e.d.) kan de ppm-waarde explosief stijgen. Een goed ventilatiesysteem voert de verontreinigde lucht,met een minimum aan energieverlies, probleemloos af.

 
Ventileren houdt luchtkwaliteit goed.

De meest recente onderzoeken geven aan dat een concentratie van 1.000 ppm al tot een teruglopend welbevinden kan leiden. Van een meetgroep die hieraan werd blootgesteld, was 20% ontevreden over de luchtkwaliteit. Naast geurhinder zijn vooral oogirritaties, hoofdpijn en een meer dan normale vermoeidheid snel optredende klachten. Een ventilatiesysteem vermindert de schadelijke gevolgen van giftige dampen, organische deeltjes in de lucht en de verspreiding van virussen en bacteriën die vaak de bron van uiteenlopende seizoenziektes zijn.

* Informatie hierover vindt u onder systemen in het menu