Het STEK is het kwaliteitskeurmerk van de Stichting Emissiepreventie Koudetechniek voor onze branche (luchtbehandeling en koudetechniek) en staat naast de F-gassen wetgeving (BRL100) waarin de wettelijke eisen zijn vastgelegd. Voor het verkrijgen van dit keurmerk wordt bewustwording van het  duurzaam ondernemen en kennis van de energetische eigenschappen van producten meegewogen. Ons bedrijf wordt om het jaar door onafhankelijke certificeringsinstanties geauditeerd.

Sinds de oprichting van Ster Airconditioning B.V. in 1992 zijn wij STEK gecertificeerd. Duurzaam houdt voor ons ook in dat een hoog kwaliteitsniveau wordt behaald in het ontwerp en de aanleg van klimaatinstallaties, zeker als we kijken naar het samenvoegen van de afzonderlijke klimaatinstallaties, zoals verwarming, luchtbehandeling, regeling en koeling. Door het uitvoeren van essentiële montageprocedures wordt maximale levensduur van de installaties nagestreefd.

Binnen het STEK certificaat worden dan ook hoge eisen gesteld aan de competenties en opleiding van de medewerkers en aan de gebruikte gereedschappen en werkvoorschriften. Nieuw hierin is de verplichting tot het ijken van de weeg,- en meetapparatuur.

In dit kader vinden wij het erg belangrijk dat onze medewerkers zich bewust zijn van de mogelijkheden en beperkingen van de door hun gebruikte middelen en gereedschappen. Bewustwording staat hierin zeker voor kwaliteit.

De STEK auditors spraken uit dat we aan het allerhoogste niveau tippen. Daar zijn we als team erg trots op en we durven dan ook best uit te spreken dat dit zeker ten goede komt van onze klanten.